Věštba a tarot

Práce s tarotem není pouhé předání informací a návodem k jednoduššímu řešení našich problémů, proto by rady neměly být jednostranné a černobílé. Náš život je cestou poznání, naše vztahy transformací duše, samota hledáním sebe sama a překážky a problémy jsou našimi „maturitami”. Život člověka je jen výsečí reinkarnační dlouhé cesty duše, osud člověka je jen nepatrným zlomkem dějin a přesto každý z nás je důležitým článkem mozaiky zvané Univerzum.