Přírodní magie

„Matka Země” je živá bytost. My lidé jsme jejími dětmi spolu s ostatními bytostmi. Živí nás a hýčká naše hmotné projevení. Bohužel člověk moderní civilizace se od zákonitostí přírody snaží odtrhnout a oddělit, nevidí nebezpečí hluboké bezedné propasti, kam míří, ba přímo letí bez možnosti „záchranné brzdy”. Nevnímáme cyklus transformace zrození a smrti - věčný přírodní koloběh - jaro, léto, podzim, zima - narození, dospělost, stáří, smrt - semínko, rostlina, květy, plody - noc a den ... Vnímání času cyklicky a ne lineárně je sice hodno výsměchu moderního člověka pro svůj primitivismus, protože důležitý je přece vývoj, pokrok, moderní styl, však čeho a proč? A kam vše směřuje? ... Vnímáním lineárního času se může duše začít ztrácet ve změti informací, hodnot, myšlenek a dogmat ... Kde je podstata, kde je základ, kým vlastně jsem a co tu vlastně dělám?!! ... Cyklický čas je přijmutí koloběhu uzavřeného kruhu, který poskytuje jistotu života. Vím, že po narození je dospělost, pak přijde stáří a smrt. Vím, že smrtí bytí člověka nekončí! Vím, že na jaře zasadím semínko a v létě sklidím rostlinu ke své obživě, Vím, že dnes večer ulehnu ke spánku a až se probudím, bude nový den. Náš životní styl nás žene do uměle vytvořeného imaginárního světa, kde potrava nevzniká v přírodě, ale za branami chemické továrny. Člověk nehazarduje jen s potravou, ale svými zásahy ohrožuje i svojí vlastní budoucnost přežití lidského rodu. Machinacemi s antikoncepcí, hektickým stylem života a nehodnotnou stravou si sám způsobuje neplodnost žen a mužů, kdy ženy odtržené od cyklů přírody a lunárních fází ztrácí pomalu menstruační schopnosti. Přijetí cyklů, návrat ke kořenům, vidět prapodstatu, najít zdraví a krásu, to je cesta, kterou nabízím klientům i dalším terapeutům.