Egyptská kniha mrtvých

Černá tma zahalila duši mou ... Mou bytost doprovází ke studni dva průvodci pravdy ... Kterak teď najít odvahu vstoupit na hladinu černého jezera? Jak věřit, že duše má je živoucí plamen světla překročivší temnotu bran zapomnění v krajiny světla, kde věčně vládně Sluneční bůh? Mé srdce, mé ruce, mé oči, jež viděli tmou umírání vzdálené hradby slunečního království ...

- Egyptská kniha mrtvých -

Člověk žije svůj život tak, jak mu byl dán. Věří i nevěří - každý po svém, však na každého čeká ona chvíle vážení duše a vstoupení na druhý břeh do říše mrtvých. Každý věří v něco jiného, co jej čeká po smrti. Ale pokud se jej toto téma přímo netýká, nebo jeho blízkých, moc se nad ním nezamýšlí. Naši předci díky svojí víře žili celý život pro tento okamžik, proto jejich odchod bych jednodušší. Když nastane tento okamžik, začne pochybovat úplně každý, i ten nejpřesvědčenější člověk na světě. I když bude mít podporu rodiny, i když bude mít průvodce v knězi a své průvodce anděle smrti, stejně ten krok na druhý břeh musí nakonec člověk udělat přece jen on sám.

Aeon - Poslední soud

Blížíme se k branám, jimiž neprojde každý. Řada duší má obavy, že neuspěje. Úkolem je posílit víru v sebe, aby co největší možné množství duší uspělo a prošlo k jemnějším vibracím světelných dimenzí. Proto plno duší bloudí tmou, další bloudí naším světem a další se bojí zemřít ... Můžeme být bohatí, nebo chudí, slavní či naprosto nicotní, hodní či zlí, všichni nakonec dojdeme k oněmu konci naší pouti bez rozdílu. Na každého má osud přichystaný jiný konec, který je zároveň i poslední životní a duchovní zkouškou člověka. Navíc se netýká pouze onoho, ale i jeho nejbližších a jak vše zvládnou, záleží pouze na nich samých.

Živá či mrtvá voda?

Zlatovlásky dilema nad Jiříkovým tělem ze známé pohádky ... Vyburcovat umírajícího k životu či nechat jej odejít v pokoji? Toto je i hlavní otázka lékařů. Pokaždé se lékař snaží do poslední chvíle použít veškerých dostupných léčebných prostředků, aby zachránil život. Ovšem z humánního hlediska toto nemusí být vždy nejohleduplnější k pokojnému odchodu umírajícího. Žádný lékař však neskončí dřív, pokud si naprosto na své čisté svědomí jistý, že boj je u konce. Děkujme jim za to!

Umírající člověk

Duše si potřebuje před odchodem „uklidit” a udělat pořádek. Každý potřebuje vědět, že je milovaný svými blízkými. Každý potřebuje odpustit své chyby, které napáchal ve svém životě a každý potřebuje podat ruku svého průvodce a najít sílu uvnitř sebe, aby mohl v pokoji odejít. Chyby a hříchy, jež člověk napáchal, musí posoudit ti nahoře a nikdo ze smrtelníků nemá právo do tohoto zasáhnout, kromě těch, jimž dotyčný ublížil a kteří tak mají možnost dané činny odpustit či neodpustit. (Jedním z hříchů může být i opuštění milovaných, kteří po smrti svému blízkému v duchu jeho odchod vyčítají).

Pozůstalí

Pozůstalým pomohu najít důvod a účel smrti jejich blízkého, najít cestu k usmíření s jeho smrtí. Pomohu nasměrovat pokračování jejich životů bez zemřelého a nalezení naděje a víry v budoucnost a radosti ze života, smysl bytí člověka a karmický úkol.

Umírajícímu

Umírajícímu pomohu nalézt sílu a světlo v duši překročit na „druhý břeh”.

Motivace k uzdravení

Pro nemocné, jejichž prognóza a diagnóza je o postupném uzdravení, ale nemocný ani jeho rodina již nemají dost psychických sil, nabízím najít motivaci žít. Příčina většinou bývá ve zhoršené psychice - beznaděj, sebelítost, vydírání svých blízkých, únava ze života. Nalezneme správný postup a pomocí psychologie a energie nemocného ho pozitivně naprogramujeme.

Nekromancie - „tahání mrtvých z hrobů”

Zahrávání si s černými dušemi, padlými bytostmi či nešťastníky, kteří bloudí i po svojí smrti naším světem, je neodpustitelná troufalost. Kdo se zabývá právě nekromancií, nejenže ohrožuje sám sebe, ale zároveň zasahuje do vývoje budoucnosti našeho projeveného světa. Navíc odpovědi na otázky mohou být zmatené, nepřesné či tázající se může napojit na mocnost, která nemá z takového chudáka respekt a bude si s ním doslova hrát a navíc si vezme od dotyčného odměnu v podobě jeho životní energie.